આપણી #લુપ્ત થતી #લોકકલા #બાંધણીની વિવિધ #કલાકૃતિઓને પ્રોત્સાહન સાથે જતન અને સંવર્ધન માટે #ઇંગોરાળા પ્રા.શાળા ખાતે રંગબેરંગી વિજ્ઞાન કાર્યક્રમ યોજાયો
जील्ला लोक विज्ञान केन्द,अमरेली द्वारा इंगोराला प्रा शालामे हाईड्रोपोनिक्स कार्यशाला
जल संवर्धन या (#Hydroponics)एक ऐसी तकनीक है,जिसमें फसलों को बिना खेत में लगाए केवल पानी और पोषक तत्वों से उगाया जाता है। इसे ‘जलीय कृषि’ भी कहते हैं।
I am so great-ful to Pravinbhai Barai, Gohil Hiralben, Devmurari Divyeshbhai, Rahulbhai,Rasilaben,Rakshaben Javiya., Mandani Varshabe ,Shri Jigneshbhai Raiyani & Shri Chetanbhai Pathak for the kind Support.
(District Science Centre,Children’s MuseAMRELI) (Gujcost.DST.Govt.Of Gujarat)