#ગુજકોસ્ટ #રસોઇ #શો અંતર્ગત #પોષણયુક્ત #આહારની વિવિધ વાનગી બનાવી #સરાણીયા સમાજને આપ્યો અનોખો સંદેશ. A unique message was given to the Saraniya community by making various dishes of nutritious food under Gujcost Rasoi show.(District Community Science Centre,Children’s Museum & Bal Bhavan,AMRELI(Gujcost-DST-Govt.Of Gujarat).